Info

Takatoshi Suzuki, Naka Urawa. Takatoshi Suzuki, ultime artiste du Kendo, Tokyo

Takatoshi Suzuki in his workshop, Naka Urawa, March 11th 2016.

Download
Filename
Takatoshi Suzuki Tokyo 20162.
Copyright
SYLVAIN LABESTE Sylvain Labeste
Image Size
4152x6552 / 155.7MB
Takatoshi Suzuki in his workshop, Naka Urawa, March 11th 2016.